TruyenVn

Là Mẹ Hay Chị?

Là Mẹ Hay Chị?

18+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
20,176 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 13
3 giờ trước
Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
70,445 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 29
3 giờ trước
Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
35,551 lượt xem
3 đề cử
Full Color
Chap 17
3 giờ trước
Trưởng Phòng Mắng Tôi Đi!

Trưởng Phòng Mắng Tôi Đi!

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
4,242 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 25
3 giờ trước
Chewy

Chewy

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
13,690 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 16
1 ngày trước
Neulsome Studio

Neulsome Studio

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
7,691 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 11
1 ngày trước
Vòng Đu Quay Định Mệnh

Vòng Đu Quay Định Mệnh

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
14,511 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 19
2 ngày trước
Điều Khiển Cơ Thể

Điều Khiển Cơ Thể

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
77,548 lượt xem
6 đề cử
Full Color
Chap 30
2 ngày trước
Nhật Ký Thông Lỗ

Nhật Ký Thông Lỗ

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
27,738 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 13
2 ngày trước
Thảo Dược Mê Tình

Thảo Dược Mê Tình

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
40,217 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 29
2 ngày trước
Sóng Âm Thao Túng

Sóng Âm Thao Túng

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
9,120 lượt xem
11 đề cử
Full Color
Chap 13
3 ngày trước
Phú Bà

Phú Bà

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
83,117 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 29
3 ngày trước
Đến Mẹ Vợ Cũng Phải Chiều Theo Ý Anh

Đến Mẹ Vợ Cũng Phải Chiều Theo Ý Anh

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
13,786 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 8
3 ngày trước
Theo Học Dâm Sư

Theo Học Dâm Sư

Adult, Comedy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
71,144 lượt xem
96 đề cử
Full Color
Chap 40
3 ngày trước
Quý Cô Của Tôi

Quý Cô Của Tôi

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
10,651 lượt xem
96 đề cử
Full Color
Chap 9
5 tháng trước
Phịch Cây Thế Giới

Phịch Cây Thế Giới

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
80,739 lượt xem
11 đề cử
Full Color
Chap 32
5 ngày trước
Tình Bạn Vĩnh Cửu

Tình Bạn Vĩnh Cửu

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
50,694 lượt xem
21 đề cử
Full Color
Chap 45
1 tuần trước
Thay Đổi Thành Kiến

Thay Đổi Thành Kiến

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
12,459 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 23
1 tuần trước
Làm Tình Gái Lạ

Làm Tình Gái Lạ

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
62,722 lượt xem
6 đề cử
Full Color
Chap 26
1 tuần trước
Người Giúp Việc

Người Giúp Việc

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
113,823 lượt xem
10 đề cử
Full Color
Chap 42
1 tuần trước
Thế Giới Mở

Thế Giới Mở

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
134,538 lượt xem
25 đề cử
Full Color
Chap 59
2 tuần trước
Chuyển Sinh Thành Hàng Khủng

Chuyển Sinh Thành Hàng Khủng

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Isekai, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
34,310 lượt xem
58 đề cử
Full Color
Chap 10
6 tháng trước
Hiệp Sĩ Nô Lệ Của Elf

Hiệp Sĩ Nô Lệ Của Elf

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
38,403 lượt xem
3 đề cử
Full Color
Chap 20
2 tuần trước
Hệ Thống Succubus

Hệ Thống Succubus

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
95,162 lượt xem
15 đề cử
Full Color
Chap 41
2 tuần trước